Метод.-практична лабораторія "Джерело творчості"


                                                          
ПОЛОЖЕННЯ
про методично-практичну лабораторію
«Джерело творчості»
1. Загальні положення
1.1       Методично-практична лабораторія (МПЛ) «Джерело творчості» - це структурний підрозділ науково - методичної служби закладу, яке сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів закладу та реалізації єдиної методичної проблеми закладу.
1.2       Керівництво діяльністю методично-практичною лабораторією «Джерело творчості» здійснює голова, який призначається наказом по закладу.
1.3      Плани роботи затверджує методична рада, погоджує директор закладу.
1.4       Голова МПЛ «Джерело творчості» веде ділову документацію.
1.5       Діяльність здійснюється на основі планування роботи на поточний період і на перспективу згідно з програмою розвитку закладу у формі постійно діючого консультпункту.
1.6       Зміст роботи МПЛ «Джерело творчості» має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методично-практичне, фахове спрямування.
1.7       У своїй роботі МПЛ «Джерело творчості» підзвітне методичній і педагогічній раді.
2. Діяльність методично-практичної лабораторії «Джерело творчості» спрямовується на виконання таких завдань:
2.1      Підвищення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної підготовки педагогів закладу через їх участь у роботі МПЛ «Джерело творчості».
2.2       Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності на основі результатів процесу самоосвіти педагогів закладу.
2.3       Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької та творчої діяльності керівників гуртків.
2.4       Впровадження ефективних технологій, методик і технік навчання і виховання.
3.1       Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, оформлення його як методичні рекомендації з організації та проведення  гурткових занять, майстер-класів, поради для керівників гуртків щодо проведення презентацій та участі у масових заходах з популяризації науково-технічної творчості.
3.2      Поглиблення практичних вмінь і навичок у використанні інноваційних форм і методів в організації та проведення навчально-виховного процесу
3.3       Організація роботи зі створення та збагачення банків про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції.
3.4       Ставити питання про створення матеріалів про кращий досвід, вивчений і узагальнений у рамках роботи  методично-практичної лабораторії «Джерело творчості».
3.5       Подавати пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу.
3.6       Звертатися за консультаціями з проблемних питань навчально-виховної діяльності до методичної ради закладу.
3.7       Ставити питання про заохочення своїх учасників за успіхи в роботі, активну участь в інноваційної діяльності.
3.8       Готувати свої пропозиції щодо надання неупередженої та об’єктивної характеристики діяльності педагогічних працівників у між атестаційний період.
3.9       Ставити питання про узагальнення методичною службою закладу матеріалів про кращий досвід, вивчений і узагальнений у рамках діяльності методично-практичної лабораторії «Джерело творчості».Немає коментарів:

Дописати коментар