Методична рада


І засідання. Вступне.
ІІІ засідання. Про моніторинг   реалізації науково-методичної проблеми.
IV засідання. Про аналіз роботи методичних об"єднань закладу.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» НА 2017/2018 Н.Р.
Склад науково-методичної ради
Голова ради – Федорова М. І., керівник гуртка-методист «Прикладні мистецтва».
Заступник голови ради – Сурмач В. В., заступник директора з навчально-методичної роботи.

Члени ради:

- Зарічанська Л. В., заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Костинська І.О., методист;

Бондаренко С.А., методист;

Секретар – Курбан М.І., практичний психолог.
Науково-методична проблема
«Розвиток професійної компетентності творчого педагога, як умова формування компетентного вихованця»
Основні завдання науково-методичної ради на 2017/2018 навчальний рік:
- забезпечення реалізації концепції позашкільної освіти в КЗ СЮТ через організацію методичної роботи;

- формування мети й завдань методичної служби  станції юних техніків;

- здійснення загального керівництва науково-методичною роботою (розгляд планів, програм);

- складання плану роботи над науково-методичною проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими елементами навчально-виховного процесу;

- анкетування, діагностування педагогічних працівників з метою виявлення рівня їхньої професійної кваліфікації, наявності утруднень, готовності до роботи над науково-методичною проблемою;

- спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників у контексті реалізації проблемної теми;

- всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні досягнення;
- сприяння пошуку та використання в навчально-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання;
- стимулювання ініціативи педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі;
- сприяння підготовці та проведенню атестації педагогічного складу працівників закладу;
- створення умов для особистісно-орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності;
- стимулювання керівників гуртків до друку власних методичних та фахових розробок, рекомендацій, авторських програм;
- вивчення ефективності організації методичної роботи в закладі;
- оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних технологій та трансформація наукових ідей у педагогічну практику;
- координація діяльності методичних структурних підрозділів методичної служби закладу, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
- забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
- організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідницької діяльності в КЗ СЮТ, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;
- сприяння професійному становленню молодих керівників гуртків (початківців);
- організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
- організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науково-практичних конференціях для педагогічних працівників, які беруть участь у роботі над проблемою;
- удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація діяльності обласних методичних об’єднань;
- забезпечення роботи семінарів-практикумів з актуальних питань позашкільної освіти;
- організація науково-дослідницької роботи вихованців;
- впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем.


Немає коментарів:

Дописати коментар